Archive for αγιος δημητριος

Η εικόνα του Αγίου Δημητρίου από το ναό του Πρωτάτου στο Άγιον Όρος

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , , , , , , , , on October 26, 2015 by anazhtitis

ksenopoulos-anakalypse-protatoΟ αγιογράφος κ. Κωνσταντίνος Ξενόπουλος μας παρουσιάζει μια εξαιρετική αγιογραφία του Πανσέληνου από το Πρωτάτο στις Καρυές Αγίου Όρους.

Μαθητής της Αθωνιάδας Σχολής του Αγίου Όρους ο ίδιος βρέθηκε από μικρή ηλικία να περιδιαβαίνει τον Ναό του Πρωτάτου και να συναναστρέφεται μορφές οσιακές στις οποίες αναγνώριζε με το έμφυτο ταλέντο του στοιχεία της ζωγραφικής του Πανσέληνου.

Όπως καταθέτει και ο ίδιος ο καλλιτέχνης αγιογράφος για τις εικόνες από το Πρωτάτο:

Ο Ιερός Ναός του Πρωτάτου στις Καρυές Αγίου ΌρουςΟ Ιερός Ναός του Πρωτάτου στις Καρυές Αγίου Όρους

«Αυτό που ένιωσα πρωτοβλέποντας τις αγιογραφίες, πέραν του ότι σε καθήλωναν οι επιβλητικές μορφές, είχα την εντύπωση ότι μετά τη λειτουργία, μαζί με τους μοναχούς που θα έφευγαν από το ναό, θα έβγαιναν και οι Άγιοι. Είναι ολοζώντανη η τέχνη και η τεχνική του Πανσέληνου»

Σήμερα θα σταθούμε στην μορφή του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου και προστάτη της Θεσσαλονίκης, μεγαλομάρτυρα και θαυματουργού. Ο Άγιος Δημήτριος όπως τον απεικόνισε ο μεγάλος καλλιτέχνης από την Θεσσαλονίκη Μανουήλ Πανσέληνος υπήρξε πρότυπο για τους μεταγενέστερους αγιογράφους αλλά εμείς έχουμε την ευκαιρία και την τιμή να ατενίσουμε την μορφή του μέσα από την οπτική γωνία του άρχοντα αγιογράφου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας κ. Κωνσταντίνου Ξενόπουλου.

Στο σεμινάριο αγιογραφίας «Ξενόπουλος Διδάσκει» που πραγματοποιήθηκε 9-11 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη μέρος των συμμετεχόντων είχε τη μοναδική ευκαιρία να φιλοτεχνήσει ακριβές αντίγραφο της συγκεκριμένης αγιογραφίας. Το αποτέλεσμα του κόπου τους μπορείτε να το βρείτε εδώ.

dim1 (1)

Πίσω από τον Άγιο διακρίνεται η ασπίδα του. Τα μαλλιά του στολίζει διάδημα. Ο φυσιογνωμικός τύπος του αγίου με το μακρόστενο γεμάτο πρόσωπο, το χαμηλό μέτωπο, τον κωνικό λαιμό και το πλατύ σώμα είναι συνήθης στην ζωγραφική του Πρωτάτου. Επίσης το σχήμα της μύτης και των αυτιών, που είναι πλατιά και προεξέχουν, η οφθαλμική κόγχη με τα μεγάλα ορθάνοιχτα μάτια και τα τονισμένα φρύδια, περιγράφουν πιστά την δουλειά του μεγάλου αγιογράφου. Το πρόσωπο αποδίδεται με την πλατιά επιφάνεια της θερμής ώχρας, που ροδίζει ελαφρά στη βάση της παρειάς ενώ οι λαδοπράσινες σκιές που διαβαθμίζονται μαλακά και τα χαρακτηριστικά φώτα, που θερμαίνουν και φωτίζουν τη σάρκα στο μέτωπο, γύρω από τα μάτια, στα χείλη και στο πηγούνι αποδίδουν τα ευγενικά και στοχαστικά χαρακτηριστικά.

Με το ρεμβώδες μελαγχωλικό βλέμμα του ο Άγιος απευθύνεται στον προσκυνητή και του αφηγείται τον βίο του: Έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού (284-304) και του Μαξιμιανού (286-305). Μαρτύρησε, όταν ο δεύτερος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου με την προσευχή του κρατούμενου στο βαλανείο, που βρισκόταν δίπλα στο στάδιο, αγίου Δημητρίου, ο χριστιανός νέος Νέστορας νίκησε τον θηριώδη παλαιστή Λυαίο. Ο Μαξιμιανός δεν περιορίσθηκε, μετά από το απρόβλεπτο αυτό, στη θανάτωση του Νέστορα, αλλά έδωσε εντολή να λογχίσουν και τον Άγιο.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ-ËÉÔÁÍÅÉÁ ÅÉÊÏÍÁÓ ÁÃÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÊÁÉ ÐÁÍÁÃÉÁÓ /PHASMA/Á.ÌÉ×ÁÇËÉÄÇÓ Sallonika2

Η Θεσσαλονίκη σήμερα κοσμείται με μεγαλόπρεπο ναό προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανά του, και είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα των Βαλκανίων. Έχει σχήμα πεντάκλιτης βασιλικής με ξύλινη στέγη και ανεγέρθηκε, σύμφωνα με την παράδοση, κοντά στον χώρο όπου μαρτύρησε ο άγιος.

Sallonika3

Κάτω από τη βασιλική του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται ο ιερότερος χώρος του ναού. Διατηρείται τμήμα από το ρωμαϊκό λουτρό στο οποίο μαρτύρησε ο Άγιος.

 Η ανέγερση του αρχικού ναού τοποθετείται στο 413. Ο σημερινός ναός είναι αποτέλεσμα της αναστήλωσης (1949) μετά τη μεγάλη πυρκαγιά τον 1917, που κατέστρεψε το μνημείο. Στο μακρύ αυτό χρονικό διάστημα από τον 5ο έως τον 20ο αιώνα το κτίσμα υπέστη επισκευές, προσθήκες και διαρρυθμίσεις. Το 1490 ή το 1491, επί σουλτάνου Βαγιαζήτ Β΄ (1481-1512) μετατράπηκε σε τζαμί με την ονομασία «Κασημιέ». Οι τοιχογραφίες (1308) του παρεκκλησίου του Αγίου Ευθυμίου αποδίδονται στον Πανσέληνο.

www. Pemptousia.gr
http://www.myriobiblos.gr

Tα λείψανα του αγίου μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη από το San Lorenzo in Campo της Ιταλίας, όπου είχαν μεταφερθεί στα μεσαιωνικά χρόνια, με ενέργειες του σημερινού Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Β’.
– Κωνσταντίνος Ξενόπουλος, Ταξιδεύοντας με την τέχνη στον Άθωνα, εκδόσεις Νεκτάριος Παναγόπουλος, Αθήνα, Μάϊός 2008 / – E. Τσιγαρίδας 

07

Πηγή: www.artionrate.com

Advertisements

Παρακλητικός Κανών στον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλήτη

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , , on October 25, 2015 by anazhtitis

Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου.

Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζων.

Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου. εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου.

Εκάθισέ με εν σκοτεινοίς, ως νεκρούς αιώνος. Και ηκηδίασεν επ’ εμέ το πνεύμα μου, εν εμοί εταράχθη η καρδία μου.

Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσι τοις έργοις σου, εν ποιήμασι των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς σε τα χείρας μου. η ψυχή μου ως γη άνυδρός σοι.

pan228

Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου.

Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ’ εμού, και ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσιν εις λάκκον.

Ακουστόν ποίησον μοι το πρωί το έλεός σου, ότι επί σοι ήλπισα.

Γνώρισόν μοι, Κύριε, οδόν, εν η πορεύσομαι, ότι προς σε ήρα την ψυχήν μου.

Εξελού με εκ των εχθρών μου, Κύριε. προς σε κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιείν το θέλημά σου, ότι συ ει ο Θεός μου.

Το Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με.

Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν τω ελέει σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. και απολείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλός σού ειμί.

Οι Εν Σεβαστεία Τεσσαράκοντα Μάρτυρες

Posted in Uncategorized with tags , , , , on March 9, 2015 by anazhtitis

Σήμερα η εκκλησία τιμά την μνήμη των 40 μαρτύρων στην λίμνη της Σεβάστειας και εμείς θυμόμαστε όλους τους στρατιωτικούς Αγίους: Άγιος Δημήτριος, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Μηνάς οι οποίοι όπως και τα παλικάρια της Σεβάστειας είχαν μεγάλη δύναμη μέσα στην ψυχή!

Today our Church honors the memory of the Forty Martyrs of Sebaste and we remember all military Saints: St. Demetrius, St. George and Saint Menas who exactly like the brave of Sevastia, they all had great strength in their souls.

x6629 (1)

http://www.artionrate.com/index.php/eshop/kalubh-agiou-gewrgiou/agios-dimitrios-9-detail

xx6670

http://www.artionrate.com/index.php/eshop/agiografies/idiaiteres-lithografies/agios-gewrgios-6-detail

6988

http://www.artionrate.com/index.php/eshop/kalubh-agiou-gewrgiou/agios-mhnas-detail

Η εικόνα του Αγίου Δημητρίου

Posted in Uncategorized with tags , , , , , on October 27, 2014 by anazhtitis

Ο αγιογράφος κ. Κωνσταντίνος Ξενόπουλος στενός συνεργάτης της artionrate – διοργανώτριας εταιρείας της Έκθεσης προϊόντων Αγίου Όρους, στα πλαίσια της συμμετοχής της τελευταίας στην 79η Δ.Ε.Θ. έφερε μπροστά στα μάτια του κοινού κάποιες από τις αγιογραφίες του Πανσέληνου στο Πρωτάτο και μάλιστα σε φυσικό μέγεθος.

Μαθητής της Αθωνιάδας Σχολής του Αγίου Όρους ο ίδιος βρέθηκε από μικρή ηλικία να περιδιαβαίνει τον Ναό του Πρωτάτου και να συναναστρέφεται μορφές οσιακές στις οποίες αναγνώριζε με το έμφυτο ταλέντο του στοιχεία της ζωγραφικής του Πανσέληνου.

Οι αγιογραφίες αυτές, που παρουσιάστηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ακριβή αντίγραφα εκ του Πρωτοτύπου στις Καρυές του Αγίου Όρους και έδωσαν στους θεατές την μοναδική εμπειρία που είχε ο ίδιος ο καλλιτέχνης αγιογράφος:

«Αυτό που ένιωσα πρωτοβλέποντας αυτές τις αγιογραφίες ήταν, πέραν του ότι σε καθήλωναν οι επιβλητικές μορφές, είχα την εντύπωση ότι μετά τη λειτουργία, μαζί με τους μοναχούς που θα έφευγαν από το ναό, θα έβγαιναν και οι Άγιοι. Είναι ολοζώντανη η τέχνη και η τεχνική του Πανσέληνου»

Σήμερα θα σταθούμε στην μορφή του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου και προστάτη της Θεσσαλονίκης, μεγαλομάρτυρα και θαυματουργού. Ο Άγιος Δημήτριος όπως τον απεικόνισε ο μεγάλος καλλιτέχνης από την Θεσσαλονίκη Μανουήλ Πανσέληνος υπήρξε πρότυπο για τους μεταγενέστερους αγιογράφους αλλά εμείς έχουμε την ευκαιρία και την τιμή να ατενίσουμε την μορφή του μέσα από την οπτική γωνία του άρχοντα αγιογράφου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας κ. Κωνσταντίνου Ξενόπουλου.

???????????????????????????????

Πίσω από τον Άγιο διακρίνεται η ασπίδα του. Τα μαλλιά του στολίζει διάδημα. Ο φυσιογνωμικός τύπος του αγίου με το μακρόστενο γεμάτο πρόσωπο, το χαμηλό μέτωπο, τον κωνικό λαιμό και το πλατύ σώμα είναι συνήθης στην ζωγραφική του Πρωτάτου. Επίσης το σχήμα της μύτης και των αυτιών, που είναι πλατιά και προεξέχουν, η οφθαλμική κόγχη με τα μεγάλα ορθάνοιχτα μάτια και τα τονισμένα φρύδια, περιγράφουν πιστά την δουλειά του μεγάλου αγιογράφου. Το πρόσωπο αποδίδεται με την πλατιά επιφάνεια της θερμής ώχρας, που ροδίζει ελαφρά στη βάση της παρειάς ενώ οι λαδοπράσινες σκιές που διαβαθμίζονται μαλακά και τα χαρακτηριστικά φώτα, που θερμαίνουν και φωτίζουν τη σάρκα στο μέτωπο, γύρω από τα μάτια, στα χείλη και στο πηγούνι αποδίδουν τα ευγενικά και στοχαστικά χαρακτηριστικά.

Με το ρεμβώδες μελαγχωλικό βλέμμα του ο Άγιος απευθύνεται στον προσκυνητή και του αφηγείται τον βίο του: Έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού (284-304) και του Μαξιμιανού (286-305). Μαρτύρησε, όταν ο δεύτερος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου με την προσευχή του κρατούμενου στο βαλανείο, που βρισκόταν δίπλα στο στάδιο, αγίου Δημητρίου, ο χριστιανός νέος Νέστορας νίκησε τον θηριώδη παλαιστή Λυαίο. Ο Μαξιμιανός δεν περιορίσθηκε, μετά από το απρόβλεπτο αυτό, στη θανάτωση του Νέστορα, αλλά έδωσε εντολή να λογχίσουν και τον Άγιο.

Η Θεσσαλονίκη σήμερα κοσμείται με μεγαλόπρεπο ναό προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανά του, και είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα των Βαλκανίων. Έχει σχήμα πεντάκλιτης βασιλικής με ξύλινη στέγη και ανεγέρθηκε, σύμφωνα με την παράδοση, κοντά στον χώρο όπου μαρτύρησε ο άγιος. Η ανέγερση του αρχικού ναού τοποθετείται στο 413. Ο σημερινός ναός είναι αποτέλεσμα της αναστήλωσης (1949) μετά τη μεγάλη πυρκαγιά τον 1917, που κατέστρεψε το μνημείο. Στο μακρύ αυτό χρονικό διάστημα από τον 5ο έως τον 20ο αιώνα το κτίσμα υπέστη επισκευές, προσθήκες και διαρρυθμίσεις. Το 1490 ή το 1491, επί σουλτάνου Βαγιαζήτ Β΄ (1481-1512) μετατράπηκε σε τζαμί με την ονομασία «Κασημιέ». Οι τοιχογραφίες (1308) του παρεκκλησίου του Αγίου Ευθυμίου αποδίδονται στον Πανσέληνο.

dim2

Τα λείψανα του αγίου μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη από το San Lorenzo in Campo της Ιταλίας, όπου είχαν μεταφερθεί στα μεσαιωνικά χρόνια, με ενέργειες του σημερινού Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Β’.

http://www.artionrate.com/index.php/component/content/article/96-greek-categories/artion-magazine/artion-kalesma/1017-eiuk

ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Posted in Uncategorized with tags , , , , , on October 25, 2014 by anazhtitis

04

Αιώνες τώρα η Θεσσαλονίκη και μαζί της όλος ο ελληνισμός, τίμησαν τον Άγιο Δημήτριο. Οι γιορτές του ήταν από τις λαμπρότερες γιορτές, που γίνονταν στον ελληνικό χώρο.
Ένας άγνωστος συγγραφέας, του οποίου διασώθηκε ένας διάλογος με τον τίτλο «Τιμαρίων» κάνει λόγο για το πανηγύρι, που γινόταν στη μνήμη του. Κατά τις πληροφορίες του «Τιμαρίωνος» οι γιορτές του Αθλοφόρου άρχιζαν έξι μέρες πριν από τη γιορτή του, 26 Οκτωβρίου, και συνεχίζονταν δύο μέρες ακόμα. Αργότερα όμως οι γιορτές διαρκούσαν περισσότερο καιρό. Ο Αρμενόπουλος λέει ότι οι γιορτές κράταγαν ένα ολόκληρο μήνα. Και ο Γρηγοράς το επιβεβαιώνει λέγοντας ότι, όπως οι Ισραηλίτες είχαν ένα μήνα που γιόρταζαν τη διάβαση από την Ερυθραία Θάλασσα, έτσι και οι Θεσσαλονικείς είχαν σα σπουδαιότερο μήνα, το μήνα που γιορταζόταν η μνήμη του Μάρτυρα.
Τις γιορτές αυτές, που ήταν ευκαιρία και για μεγάλο εμπορικό πανηγύρι, ο «Τιμαρίων» τις αποκαλεί «Δημήτρια», όπως οι αρχαίοι Αθηναίοι έλεγαν τις γιορτές τους «Παναθήναια».
Στη διάρκεια των «Δημητρίων», έφθαναν στη «Νύμφη του Θερμαϊκού» και άνθρωποι των γραμμάτων, λόγιοι και ρήτορες, φιλόσοφοι και καλλιτέχνες, που συντελούσαν στην πνευματική άνθηση της πόλεως. Τότε στις στοές και στα θέατρα δίνονταν διαλέξεις. Στις ανώτερες σχολές διδάσκονταν η Φιλοσοφία, η Ρητορική, η Νομική, η Ιατρική και τα Μαθηματικά.
Οι εκκλησιαστικές ακολουθίες και λιτανείες έφθαναν στο κατακόρυφο της μεγαλοπρέπειάς τους την παραμονή, στις 25 Οκτωβρίου.
Η Μεγάλη Εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου αναβίωσε πλέον στον πάνσεπτο Ναό του στην Θεσσαλονίκη εδώ και μερικά χρόνια τώρα, χάρις στην αγάπη, την επιμονή και την θέληση του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ του Β’.Η Εκκλησία των Θεσσαλονικέων γιορτάζει με Βυζαντινή και πολύ μεγαλοπρέπεια για μια ολόκληρη εβδομάδα τον Πολιούχο και προστάτη της Άγιο Μεγαλομάρτυρα του Χριστού Δημήτριο. Ο συνεορτασμός του Αγίου Δημητρίου μετά της Παναγίας άρχισε να ξαναγιορτάζεται από το 1985, όταν η Θεσσαλονίκη γιόρτασε τα 2.300 χρόνια των γενεθλίων της. Μετά από μερικούς αιώνες λήθης και σιωπής ένα ακόμη ιστορικό γεγονός, ο από κοινού εορτασμός του Αγίου Δημητρίου μετά της Παναγίας, αναβιώνει χάρη της αγάπης, της επιμονής και της θέλησης του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρού Παντελεήμονος Β’. Ο συνεορτασμός γινόταν στον ιερό ναό της Παναγίας Αχειροποιήτου κατά τον 14ο αιώνα, όπως μας πληροφορεί ο Νομοφύλαξ και Κριτής της Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Πρωτ/ρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ, Δρ. Θ., «Ο ΣΥΝΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»
Το βιβλίο αυτό διατείθεται από την εταιρεία Έκθεση Προϊόντων Αγίου Όρους από το κατάστημα (Κεραμοπούλου 7, δίπλα στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας), αλλά και ηλεκτρονικά εδώ http://www.artionrate.com/index.php/eshop/biblia/suneortasmos-agiou-dimitriou-panagias-detail Τηλεφωνικές παραγγελίες 2310456020