Π. Μάρκελλος Καρακαλληνός

γ-μάρκελλος-καρακαλληνός

Ο π. Μάρκελλος ήταν μια πολυδιάστατη προσωπικότητα, που τώρα μετά τον θάνατό του εκτιμούμε και καταλαβαίνουμε την αξία των χαρισμάτων του… Είχε μια παιδαγωγική ικανότητα και μετά τον γέροντα μας παιδαγωγούσε – συμβούλευε με τον επιδέξιο τρόπο του.

Ήταν πολύ δημιουργικός και η δράση του επεκτεινόταν σε πολλούς τομείς. Συμμετείχε και πρωτοστατούσε σε πολλά διακονήματα της μονής (δενδροκόμος, δασικός κ.α.). Αναλάμβανε πρωτοβουλίες αλλά μόλις δημιουργείτο καμμία αντίθεση, ακόμα και από δόκιμο, υποχωρούσε. Σεβόταν την αντίθετη γνώμη.

Παρ’ όλη την εκτεταμένη του δραστηριότητα τηρούσε με ακρίβεια το πρόγραμμα του. Σταματούσε μια ώρα προ του εσπερινού και έκανε ένα μέρος του μοναχικού κανόνα του (μετάνοιες) για να έχει στην αγρυπνία του περισσότερη ώρα επίδοσης στην νοερά προσευχή και την θεωρία.

Μαρτυρία αδελφού της Μονής Καρακάλλου δια τον μακαριστό π. Μάρκελλο

Κηδεία γέροντος Μάρκελλου Ι.Μ. Καρακάλλου Αγίου Ορους

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: